Name Writer
Katalog over danske firmaperforeringer 2012 DPS
Helstempling 1904-1932 Københavns lokalområder Flemming Hansen
TMS Danske Tekst Maskinstempler 1924-1997 Jan Bendix
Danske forsendelser 1875-2003 Niels H. Bundgård
Dansk Brotype katalog 1891 – 1991 Chris Gade Sørensen
Danske Breve 1851 – 1979 Gottfredsen & Haff
Kraks: Danmarks ældste forretninger 1100 – 1911 Kraks forlag
Københavns poststempler Jan Bendix
Dansk Posthistorisk selskab www.dphs.dk
WikipediA
Dansk Pakkepost til udlandet – håndbog Ib Krarup Rasmussen
Perfin Posten nr. 93 DPS
Danske håndrulle stempler Jan Bendix
Dansk Posthistorisk Håndbog, Posthistorie og takster Jan Bendix